Contractenrecht

Home - Rechtsgebieden - Contractenrecht


Contractenrecht advocaat Barendrecht

Ook een mondelinge overeenkomst is bindend, want afspraak is afspraak. Maar een mondelinge overeenkomst is vaak lastig te bewijzen. Daarom worden overeenkomsten vaak schriftelijk gesloten, zeker als er een groter belang mee is gemoeid dan een doorsnee huis-tuin-en-keuken handeling. Het contractenrecht, dat onderdeel uitmaakt van het verbintenissenrecht, regelt hoe en waarom overeenkomsten tot stand komen, waaraan voldaan moet worden om van een geldige overeenkomst te spreken en wat er gebeurt als een overeenkomst niet goed wordt nageleefd. Lees verder….

Verschillende soorten contractenrecht

Het contractenrecht ziet op veel verschillende soorten contracten. Zoals arbeidsovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, huurovereenkomsten, geldleningsovereenkomsten, koopovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden.

Om problemen te trachten te voorkomen is het van belang om ervoor te zorgen dat de afspraken in een overeenkomst duidelijk zijn. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat bij de uitleg van een overeenkomst een groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen. De overige omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat een andere dan de taalkundige betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. Beslissend is de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen, en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Wenst u advies over een te sluiten overeenkomst? Heeft u een geschil over de uitleg van een overeenkomst? Komt uw contractspartner de gesloten overeenkomst niet correct na? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Vermaat Advocaten Barendrecht: Met Recht Raadzaam!