Huurrecht

Home - Rechtsgebieden - Huurrecht


Huurrecht

Onder het huurrecht vallen alle wetten en regels omtrent huurders en verhuurders. Dit rechtsgebied ziet op huurovereenkomsten en bevat alle verplichtingen van een huurder en een verhuurder. Het huurrecht is daarmee niet alleen van toepassing op het huren van een huis, maar ook het huren van een auto of fiets valt onder het huurrecht.

In ons rechtssysteem ligt binnen het huurrecht de nadruk op de huur en verhuur van onroerende zaken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de huur en verhuur van woonruimte en die van bedrijfsruimte. Onderwerpen die in de wetgeving ter zake worden behandeld zijn onder andere: de duur van de huurovereenkomst, verlenging en opzegging van de overeenkomst, de vordering tot beëindiging, de gronden voor toewijzing van de vordering tot beëindiging, de huurprijsvaststelling, de indeplaatsstelling van de huurder, de verplichtingen van de huurder, de verplichtingen van de verhuurder en de schadeloosstelling bij ontruiming.

Wij staan zowel huurders als verhuurders bij

Vermaat Advocaten in Barendrecht heeft ruime ervaring met het behartigen van belangen van verhuurders en huurders, van zowel woon- als bedrijfsruimte. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van huurcontracten en de advisering omtrent alle aspecten op het gebied van het huurrecht. Ook procederen wij regelmatig in kwesties betreffende de beëindiging van huurovereenkomsten, ontruimingen (ook in kort geding), overlast, hennepteelt, huurpenningen, indeplaatsstelling et cetera. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Vermaat Advocaten Barendrecht: Met Recht Raadzaam!