Erfrecht

Home - Rechtsgebieden - Erfrecht


Erfrecht advocaat Barendrecht

Het afhandelen van een erfenis is niet altijd even gemakkelijk. Vaak gaat de afhandeling gepaard met emoties van boosheid en verdriet, terwijl er verschillende zaken zijn die geregeld moeten worden. Het is mogelijk dat er onenigheid ontstaat in de familie, als sommige familieleden het niet eens zijn met de verdeling. Een erfrecht advocaat van Vermaat Advocaten Barendrecht kan u helpen met de afhandeling.

Hoe wordt de erfenis verdeeld?

In sommige gevallen is er een testament opgesteld, maar dit is lang niet altijd het geval. Soms is er wel duidelijkheid over de verdeling van het geld, maar is het niet helder hoe de opbrengst van een woning of de inboedel moet worden verdeeld. Dan is het verstandig om een afspraak te maken met een erfrecht advocaat van Vermaat Advocaten Barendrecht. Is er sprake van een conflict of dreigt er een conflict te ontstaan? Neem dan direct contact op met ons advocatenkantoor om familieruzies te voorkomen en de erfenis snel en goed af te handelen.

Wettelijke verdeling

Als er geen testament is opgesteld, wordt de erfenis geheel verdeeld volgens de wet. De langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner heeft in dat geval recht op het grootste deel van de erfenis. De kinderen hebben eveneens recht op een deel van de erfenis, maar kunnen dit meestal pas opeisen als de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner is overleden. Indien er wel een testament is opgesteld, wordt de erfenis volgens dit testament verdeeld. Er zijn dan echter ook nog een aantal wetten van toepassing. Kinderen hebben bijvoorbeeld altijd recht op een erfdeel.

Advies inwinnen

Een advocaat erfrecht van Vermaat Advocaten Barendrecht kan u advies geven over diverse zaken die te maken hebben met erfrecht. Zo kunt u bij ons terecht met vragen over het testament, het wel of niet aanvaarden van een erfenis en het erfrecht na een scheiding. Heeft u advies nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op en maak direct een afspraak met een vakkundige erfrecht advocaat. Indien u dit gezamenlijk als erfgenamen wenst, kan de advocaat erfrecht ook als mediator optreden bij een (dreigend) conflict over de erfenis. Vaak kunt u op die manier later weer “verder” met elkaar, hetgeen in ieders belang is en vaak ook de wens was van de overledene. De advocaat erfrecht heeft daartoe (ook) een speciale mediationopleiding genoten.

Hulp van een advocaat erfrecht

Is het niet duidelijk hoe de erfenis moet worden verdeeld en dreigen er conflicten te ontstaan binnen de familie? Heeft u het gevoel dat u niet het deel krijgt waar u recht op heeft? Of bent u het niet eens met de executeur die de familie heeft aangesteld voor de afhandeling van de erfenis? Maak dan nu een afspraak met een erfrecht advocaat van Vermaat Advocaten Barendrecht. Wij geven u graag advies en bieden hulp bij de verdeling van de erfenis.

Vermaat Advocaten Barendrecht: Met Recht Raadzaam!