Strafrecht

Home - Rechtsgebieden - Strafrecht


Strafrecht advocaat

Het strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de verhouding tussen overheid en burgers en tevens de organisatie van het overheidsapparaat en de invloed van burgers daarop. Het strafrecht zorgt ervoor, dat de overheid een sanctie kan toepassen als een rechtsnorm wordt geschonden. Die sanctie kan een boete, taakstraf of gevangenisstraf zijn. Het strafrecht vervult een belangrijke rol in de handhaving van gedragsnormen. Politie, Openbaar Ministerie (OM) en rechter hebben bevoegdheden om geconstateerde en bewezen strafbare feiten af te handelen. Bent u verdachte in een strafrecht zaak? Dan doet u er goed aan om een advocaat van Vermaat Advocaten uit Barendrecht in de arm te nemen.

Wetboek van strafrecht

In het wetboek van strafrecht (Sr) staat de beschrijving van strafbare feiten en de straffen. Daarnaast staan er strafbepalingen in aparte wetten, zoals de Wegenverkeerswet en de Opiumwet. In het wetboek van strafvordering (Sv) staan de regels over opsporing, vervolging, berechting en executie (= uitvoering/strafvoltrekking). In het strafrecht staat dus het bestraffen van bepaald gedrag (een handelen of nalaten) voorop. Het slachtoffer van dat gedrag komt nauwelijks aan de orde. Als een slachtoffer schade heeft geleden door het strafrechtelijk handelen van een ander, kan via een civiele procedure (= burgerlijk recht) geprobeerd worden een vergoeding van de aangerichte schade te krijgen.

Verdachte

Het is verstandig om meteen contact op te nemen met een strafrecht advocaat, als u verdachte bent in een strafrecht zaal. Vermaat Advocaten Barendrecht heeft grote deskundigheid en ervaring in allerlei soorten grote en kleine strafzaken. Bedenk daarbij dat een verdachte pas veroordeeld wordt, nadat hij schuldig is bevonden. De strafadvocaten van Vermaat zullen alles inzetten om een verdachte vrij te pleiten, zolang het binnen de wet geoorloofd is. U kunt ons bereiken via ons telefoonnummer 0180 61 11 88 en vervolgens kunt u direct een afspraak maken met een strafrecht advocaat.

Vermaat Advocaten Barendrecht: Met Recht Raadzaam!