Personen- en familierecht

Home - Rechtsgebieden - Personen- en familierecht


Echtscheiding advocaat Barendrecht

Staat u op het punt van te gaan scheiden en bent u op zoek naar een echtscheiding advocaat in Barendrecht? Onze advocaten staat u hier graag in bij.
Helaas gebeurt het vandaag de dag steeds vaker dat mensen na het lang niet altijd bij elkaar blijven. Volgens officiële echtscheidingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek eindigt één op de vijf huwelijken binnen veertien jaar in een echtscheiding. Via een echtscheiding wordt het burgerlijk huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die de echtgenoten hebben worden verbroken. Beide partners kunnen ervoor kiezen om zich bij hun echtscheiding ieder door een eigen advocaat (van verschillende kantoren) te laten bijstaan. Vermaat Advocaten is dan het juiste adres. De echtscheidingsadvocaten van Vermaat Advocaten B.V. hebben ruim voldoende specialistische kennis in huis om cliënten tijdens de soms langdurige echtscheidingsprocedure te begeleiden. Er zijn echter ook echtscheidingen die redelijk vlot kunnen verlopen. De partners zijn het over de meeste zaken al eens. In een dergelijk geval kunnen beiden ervoor kiezen gebruik te maken van één advocaat. Die gaat vervolgens voor de twee echtgenoten aan de slag. Ook dan biedt Vermaat Advocaten uitkomst. De afspraken over de echtscheiding en de gevolgen ervan worden vervolgens vastgelegd in een convenant (= een overeenkomst).

Echtscheiding, kinder- en partneralimentatie, gezag, ouderschapsplan, erkenning, curatele, bewind en mentorschap

Echtscheiding en alimentatie maken in het Nederlandse recht onderdeel uit van het personen- en familierecht. Het personen- en familierecht behoort tot het burgerlijk recht. Het personen- en familierecht heeft betrekking op onderwerpen als: afstamming, geboorte en overlijden, huwelijk en echtscheiding, ouderlijk gezag, omgangsregeling, kinder- en partneralimentatie, erkenning en gerechtelijke vaststelling vaderschap, naamswijziging en advies en bijstand op het gebied van curatele, bewind en mentorschap (bijvoorbeeld bij dementie). Het gaat daarbij altijd om zaken die verband houden met de familiebetrekkingen en de bevoegdheden van personen.

Echtscheiding aanvragen

Een echtscheiding moet worden aangevraagd bij de Nederlandse rechter. Dit kan niet door de echtgenoten zelf worden gedaan. Het moet via een advocaat die voor (één van) beide partijen een verzoekschrift indient. Een verzoekschrift kan dus namens één echtgenoot of namens beide echtgenoten worden ingediend. Bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek kan de andere echtgenoot bezwaar maken tegen de ingediende verzoeken, zoals het verzoek tot kinder- en/of partneralimentatie, de omgangsregeling of de verdeling van de gemeenschap van goederen, dan wel de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. In dat geval zal er via de advocaat van deze echtgenoot verweer gevoerd worden door het indienen van een verweerschrift. Vermaat Advocaten heeft zeer veel ervaring bij het indienen van dergelijke verzoekschriften en met het indienen van verweerschriften. In een verzoekschrift kunnen naast de echtscheiding ook nevenvoorzieningen gevraagd worden. Daarin wordt een beslissing van de rechter gevraagd over zaken als: gezag en zorg over de minderjarige kinderen, de verdeling van de gemeenschap van goederen of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, het woonrecht en de kinder- en/of partneralimentatie.

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen, dan wel in de kosten van het levensonderhoud van de andere echtgenoot. Op grond van de wet zijn ouders onderhoudsplichtig voor hun kinderen, totdat zij 21 jaar zijn. Ook na het bereiken van deze leeftijd kan een kind onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Daarnaast is de ene echtgenoot verplicht een bijdrage te leveren in de kosten van het levensonderhoud van de ander, als daartoe de financiële mogelijkheden aanwezig zijn. De verplichting om een bijdrage te betalen voor de kinderen heeft voorrang boven de verplichting om een bijdrage te betalen voor de ex-echtgenoot. Dit wordt berekend aan de hand van een draagkrachtberekening. De advocaten van Vermaat Advocaten kunnen hierover meer informatie verschaffen. Volgens de ‘Wet limitering alimentatie’ duurt een (na 1 juli 1994 afgesproken of door de rechter vastgestelde) alimentatieplicht tussen ex-echtgenoten twaalf jaar.

Vermaat Advocaten Barendrecht: Met Recht Raadzaam!