Verbintenissenrecht

Home - Rechtsgebieden - Verbintenissenrecht


Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het geeft aan wat de regels zijn in de rechtsverhouding tussen verschillende personen of bedrijven.

Het verbintenissenrecht is breder dan het contractenrecht. Verbintenissen kunnen namelijk niet alleen uit een overeenkomst ontstaan, maar ook uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld onrechtmatige daad). Zij kunnen het gevolg zijn van een rechtshandeling of van een feitelijke handeling.

Met een verbintenis is de ene partij verplicht een prestatie te verlenen aan de andere partij, en vaak ook wederkerig. Een geschil ontstaat als een partij zijn verplichtingen niet nakomt of als er onduidelijkheid bestaat over de inhoud van de gemaakte afspraken.

Op verbintenisrechtelijk gebied adviseren en procederen de advocaten van Vermaat Advocaten onder andere op de gebieden:

  • Consumentenrecht;
  • Burenrecht;
  • Koop/verkoop;
  • Geldleningen;
  • Schadevergoedingsacties.

Wenst u bijstand of advies op het gebied van het verbintenissenrecht? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Vermaat Advocaten.

Vermaat Advocaten Barendrecht: Met Recht Raadzaam!