DANIELLE VAN HAL-VERMEER

Juridisch Medewerker

 D.VanHal-Vermeer@VermaatAdvocaten.nl


Ik ben juridisch medewerker bij Vermaat Advocaten. Het arbeidsrecht is mijn passie. Ik heb dan ook inmiddels ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht in de meest brede zin. Daarnaast werk ik in de algemene praktijk. Voor tal van juridische kwesties kunt u bij mij terecht, waaronder: individuele en collectieve ontslagprocedures, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, medezeggenschapsrecht, geschillen omtrent concurrentiebedingen, loonvorderingen, het opstellen en beoordelen van (arbeids-, vaststellings- en samenwerkings-) overeenkomsten en algemene voorwaarden, alsmede diverse verbintenisrechtelijke geschillen. Ik sta zowel particulieren als bedrijven bij.

Opleiding:

– Grotius Specialisiatieopleiding Arbeidsrecht

Mijn doel

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke en slagvaardige aanpak. Het is mijn doel om in goed overleg met u tot een voor u bevredigende oplossing van de kwestie te komen. Ik voel me oprecht betrokken bij uw kwestie en ik sta graag met raad en daad aan uw zijde.

Danielle van Hal-Vermeer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden verbintenissenrecht en arbeidsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Maak een afspraak